บ้าน ซื่อตรง

หมู่บ้านซื้อตรง

รายการ: ติดตั้งม่านจีบ, ม่านพับ
ประเภท: บ้านเดี่ยว
จำนวนชั้น: 2 ชั้น
ม่านจีบ: 7 ชุด
ม่านพับ: 2 ชุด

หมวดหมู่: ,