คอนโด เดอะ โพลิส

คอนโด เดอะ โพลิส (The Polis Condo)

รายการ: ติดตั้งม่านจีบ, ม่านม้วน, วอลเปเปอร์
ประเภท: คอนโด
ม่านจีบ: 1 ชุด
ม่านม้วน: 2 ชุด
วอลเปเปอร์: 2 ลาย